ผู้ประกอบการรายย่อย สมัครด่วน โครงการ “SME ปัง! ตังได้คืน”

ผู้ประกอบการรายย่อย สมัครด่วน โครงการ “SME ปัง! ตังได้คืน”
0 0
Read Time:1 Minute, 22 Second

ประเภทบริการที่สามารถสมัครเข้าร่วม
มาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน”

เน้นท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม ยา สมุนไพร
New S-Curve BCG และกลุ่มเกษตรแปรรูป

ตามมาตรการของทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ประกาศให้ผู้ประกอบการ SME สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการบริการและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ด้านการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด และตลาดต่างประเทศ ฯลฯ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS หรือเว็บไซต์ https://bds.sme.go.th

โดยเป้าหมายที่ทาง สสว. มุ่งเน้นคือ ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการ SME ที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ เน้นกลุ่มท่องเที่ยว / อาหาร-เครื่องดื่ม-ยา-สมุนไพร / New S-Curve / BCG / เกษตรแปรรูป เป็นต้น

 

ในปี 2565 ได้แบ่งประเภทบริการเป็น 3 ด้าน ดังนี้

  • การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ
  • การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด
  • การพัฒนาตลาดต่างประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME กลุ่มท่องเที่ยว อาหารเครื่องดื่ม ยา สมุนไพร New S-Curve BCG และเกษตรแปรรูป ที่อยู่ในจังหวัดใดก็ตามสามารถสมัครเข้าร่วมได้ทั่วประเทศ โดยทางเจ้าของธุรกิจ SME สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับความช่วยเหลือ อุดหนุน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ https://bds.sme.go.th/Sme
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ https://bds.sme.go.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 1301 , 0-2038-5858 อีเมล์ : bds@sme.go.th

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Facebook Comments Box