ดีพร้อม เผยผลสำเร็จ หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360”ปั้น 70 นักธุรกิจสู่เกษตรโลกใหม่

ดีพร้อม เผยผลสำเร็จ หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360”ปั้น 70 นักธุรกิจสู่เกษตรโลกใหม่
0 0
Read Time:4 Minute, 55 Second

ดีพร้อม เผยผลสำเร็จ หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360”
ปั้น 70 นักธุรกิจสู่เกษตรโลกใหม่ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจโตกว่า 120 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 29 สิงหาคม 2565 – ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ร่วมงานประกาศผลรางวัล Best of The Best และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการฯ เพื่อแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานในกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ หลักสูตร DIPROM GENIUS AGRO 360 ที่ค้นหาอัจฉริยะทางธุรกิจวิถีใหม่ และเสริมความแข็งแกร่งในการสร้างธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า 70 กิจการ ภายใต้แนวคิด เกษตรโลกใหม่ (NEW WORLD) ที่นักธุรกิจเกษตรต้องมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจแบบ 360 องศา ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 120 ล้านบาท


ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “Best Of The Best” ให้แก่ผู้ประกอบการว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ประกอบกับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายให้ ดีพร้อม เพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่การเป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถปรับแผนธุรกิจสู่รูปแบบใหม่ มีการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มช่องทางการขายให้หลากหลายโดยอาศัยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ

ล่าสุด ดีพร้อมได้ดำเนินกิจกรรมในหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” เพื่อค้นหาอัจฉริยะทางธุรกิจวิถีใหม่ และเสริมความแข็งแกร่ง ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยดีพร้อมจะบ่มเพาะองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม สู่ความเป็น สุดยอดอัจฉริยะทางธุรกิจแบบ 360 องศา ผลการดำเนินงานคาดว่าจะสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับธุรกิจกว่า 120 ล้านบาท


หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” เป็นหลักสูตรอัจฉริยะพิเศษ ที่ออกแบบมาสำหรับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการไทยไปสู่การเป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ใ​นโลกยุคเกษตรโลกใหม่ (NEW WORLD) เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย​ ให้แข็งแกร่งและก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง” ดร.ณัฐพลกล่าว

สำหรับกิจกรรม “DIPROM GENIUS AGRO 360” ได้มีการประกาศผลการคัดเลือก 80 กิจการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเชิงลึกกับเหล่าอัจฉริยะโค้ชแบบออฟไลน์ (On Site) 6 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 11 มิถุนายน 2565 ณ True Digital Park กรุงเทพฯ ต่อด้วยการออกไปทำกิจกรรมอีก 5 วัน (On Tour) กับห้องเรียนที่น่าอิจฉา วิว 360 องศา จังหวัดเชียงราย และยังมีการให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจเชิงลึก และทำ Mini Thesis ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยทีมอัจฉริยะโค้ชที่มีองค์ความรู้หลากหลายด้าน​ มีประสบการณ์จริง ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์มุมมองโลกใหม่ของการเกษตรอุตสาหกรรมแบบ 360 องศา ทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้มองเห็นโลกใหม่ที่อยู่อีกด้านของทฤษฎี และทำความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรแบบเดิม ๆ ด้วยการศึกษาวิธีการและเครื่องมือที่ใช้จัดการกับ Big Data ของโลกเกษตร บนแนวคิด “IAID MODEL” นวัตกรรมผสานเทคโนโลยี และในหลักสูตรยังมุ่งเน้นให้ธุรกิจได้ต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การเพิ่มมูลค่าธุรกิจผ่าน Product & Service Hero จนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว


ล่าสุด ดีพร้อม จึงได้จัดพิธี มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” อย่างเป็นทางการ ณ ร้านอาหารดาดฟ้า Top Knot rooftop Bar โรงแรมวันซ์ กรุงเทพมหานคร (Once Hotel)
มีผู้สำเร็จตามหลักสูตรทั้ง 70 ท่าน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “Best Of The Best” ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 4 กิจการได้แก่

1) GA046 นายภาคภูมิ วัชรขจร บริษัท เกษตรอัจฉริยะ จำกัด (เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย A)
2) GA050 นายภูภูมิ ช่างดวงจิตต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูนางนอน กรุ๊ป (เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย A)
3) GA027 นายธนกฤต ลี้ไวโรจน์ บริษัท สกลนคร สร้างสุข จำกัด (เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย B)
4) GA048 นางภิรภร เชษฐาวัฒนานุกุล บริษัท ส้มปรีชา-ฝาง 1991 จำกัด (เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย B)

ดีพร้อม มีความตั้งใจที่จะปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ให้ “ดี” ด้วยการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ และให้ “พร้อม” พัฒนาธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง สามารถเข้าสู่ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการที่ “ดีพร้อม” อย่างแท้จริง นับเป็นภาพผลลัพธ์ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะในหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกัน ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6877-78 หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.diprom.go.th หรือ​www.facebook.com/dipromindustry

DIPROM GENIUS AGRO 360, DIPROM, ดีพร้อม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, เกษตรอุตสาหกรรม

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Facebook Comments Box